Isiklike andmete kogumine ja haldamine

Isiklikud andmed on informatsioon, mis identifitseerib Teid, näiteks: Teie nimi, Teie aadress, e-mail vői postiaadress. Galerii24 ei kogu Teilt andmeid, välja arvatud juhul kui Te spetsiifiliselt neid avaldate mõnda toodet tellides.

Isiklike andmete kasutus ja teatavaks tegemine

Galerii24 kasutab Teie isiklikke andmeid vaid kodulehekülje tehnilise administratsiooni eesmärkidel, et tagada Teile juurepääs eri informatsioonile ja üldiseks suhtluseks teiega. Galerii24 ei müü Teie isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, ega turusta seda mujal. Galerii24  on moraalselt kohustatud austama Teie andmete konfidentsiaalsust ja järgima konfidentsiaalse info avalikustamise lepet (CDA)

Valikuvabadus

Teie kontrollite oma infot, mida Galerii24-le edastate. Kui Te otsustate oma andmeid Galerii24’ga mitte jagada, ei pruugi Te ligi pääseda osadele koduleheküljega seonduvatele kohtadele. 

Automaatselt salvestatud andmed (mitteisiklikud andmed)

Kui Te sisenete Galerii24 koduleheküljele, salvestatakse üldised, mitteisiklikud andmed automaatselt (Kasutatav interneti brauser, külastuste arv, keskmine leheküljel veedetud aeg, sirvitud leheküljed). Seda infot kasutatakse lehekülje atraktiivsuse hindamiseks ja lehekülje sisu ja funktsionaalsuse parandamiseks. Neid andmeid ei töödelda edasi ega edastata kolmandatele isikutele.

Küpsised

Küpsised on väiksed failid, mis salvestatakse ajutiselt teie arvuti kõvakettale, võimaldades meie leheküljel Teie arvutit ära tunda, seda järgmisel korral kui Galerii24 lehekülge külastate. Galerii24 kasutab Küpsiseid ainult meie kodulehekülje kasutamist puudutava informatsiooni kogumiseks.

Turvalisus

Galerii24 hoolitseb Teie andmete turvalisuse eest. Teie andmed on kohusetundlikult kaitstud kadumise, hävinemise, moonutamise/võltsimise, manipuleerimise ja volitamatu juurdepääsu vői volitamatu avalikustamise eest.

Alaealised

Galerii24 soovitab kõikidel vanematel ja eestkostjatel õpetada oma lastele ohutult ja vastutusrikkalt kasutama oma isiklikke andmeid internetis. Alaealised ei tohiks edastada isiklikke andmeid Galerii24 kodulehekülgedele ilma vanemate või eestkostjate loata. Galerii24 ei kavatse kunagi koguda teadlikult isiklikke andmeid alaealistelt, kasutada seda mingil moel või avalikustada seda kolmandatele isikutele ilma loata.

Lingid teistele kodulehekülgedele

See privaatsuse kaitse seisukoht rakendub koduleheküljele www.galerii24.com, mida haldab Hando Henno. Veebileheküljed sellel koduleheküljel võivad sisaldada linke teiste levitajate juurde, väljaspool Galerii24-a, milledele ei laiene antud privaatsuse kaitse seisukoht. Kui te lahkute Galerii24 koduleheküljelt, palun olge teadlikud ja lugege iga veebilehe privaatsuse seisukohti, mis kogub isiklikult tuvastatavaid andmeid.

Õigus informatsioonile

Kui Teil tekib küsimusi meie privaatsuse kaitsepoliitika vői Teie isiklike andmete töötlemise suhtes, kontakteeruge julgelt e-posti aadressil hando.henno@gmail.com.

Muudatustest teavitamine

Kõikvõimalikud privaatsuse poliitika muudatused postitatakse sellesse privaatsusavaldusse, koduleheküljele ja kõikidesse teistesse kohtadesse mida sobivaks peame.